Mgr. Eva Kořínková

Mgr. Eva Kořínková

Zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vystudovala obor speciální pedagogika – matematika na Univerzitě Palackého v Olomouci a obor sociální pedagogika na Univerzitě Hradec Králové.