Náš tým

Mgr. Eva Milfaitová

Učitelka základní školy. Vystudovala obor Výchova a vzdělávání dospělých na Univerzitě Karlově v Praze a Učitelství 1. stupně pro základní školy na Pedagogické fakultě v Hradci Králové.

Mgr. Eva Kořínková

Zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vystudovala obor speciální pedagogika – matematika na Univerzitě Palackého v Olomouci a obor sociální pedagogika na Univerzitě Hradec Králové.

Ing. Zdeněk Fiala

Šachový trenér II. třídy a organizátor mistrovských soutěží v šachu. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích.